Investeren in
duurzame energie
via een collectief dak

Investeren in
duurzame energie
via een collectief dak

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden U.A. wil samen met de inwoners van het gebied tussen de Voorst en de Wieden het gebruik van duurzame energie stimuleren en zelf produceren. Het gebied kenmerkt zich door het historische landschap met oude stadjes met de beschermd stadsgezichten van Vollenhove en Blokzijl, het vroegere klooster Sint Jansklooster begrensd door aan de ene kant de vroegere Zuiderzeerand (De Voorst) en aan de andere kant het merengebied De Wieden.
De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is voor en van de inwoners van dit gebied. Wij willen het gebruik van fossiele energiebronnen terugdringen en het gebruik van duurzame energie bevorderen, speciaal voor inwoners, die om wat voor reden dan ook geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen leggen. Maar ook voor inwoners die geïnteresseerd zijn in investeren in duurzame energieopwekking in hun eigen gebied en met een goed rendement.

Voor u op een rijtje

  • Investeer mee in collectieve zonnedaken in het zuidwesten van de Gemeente Steenwijkerland
  • Wek samen schone duurzame zonne-energie op bij u in de buurt
  • Profiteer van de Subsidie Collectieve Energieopwekking (SCE): investering binnen 8 jaar terugverdiend
  • Verwacht een rendement vanaf 5% over de 15 jaar looptijd of wel circa €400,- per certificaat

VOOR WIE?

Om te beginnen voor iedereen die interesse heeft in schone duurzame zonne-energie, maar die geen zonnepanelen op het eigen dak kunnen of willen plaatsen, om welke reden dan ook.  De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden biedt u dan de mogelijkheid om gemakkelijk en zonder zorgen uw eigen zonne-energie op te wekken op de daken van diverse ondernemers In Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove. Ook voor andere inwoners is het mogelijk om te investeren in de kleinschalige productie van zonne-energie op collectieve daken.

MEEDOEN

U kunt deelnemen in dit project door te investeren in één of meerdere certificaten. Een certificaat komt globaal overeen met het vermogen van circa één zonnepaneel. Met een dergelijk certificaat deelt u, na aftrek van kosten, mee in de opbrengsten van de coöperatie. Deze opbrengsten bestaan uit de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de jaarlijkse subsidie. De som van deze twee inkomsten blijft gelijk over de  looptijd van de projecten van 15 jaar. Jaarlijks verdeelt de energiecoöperatie de opbrengsten onder de deelnemers naar rato van het aantal certificaten.

DE BUSINESSCASE

De inkomsten van de projecten zijn voor 15 jaar gegarandeerd. Mede door de subsidie verdient u uw investering in de zonne-installatie terug en draagt u tegelijkertijd bij aan een schonere en duurzamere Kop van Overijssel. De provincie Overijssel ondersteunt projecten zoals deze, waardoor het voor u extra interessant kan worden.