Actueel2019-08-21T11:05:01+00:00

Nieuwsbrief juni 2022

In deze nieuwsbrief nieuws over (de productie van) ons zonnedak op het bedrijventerrein in Vollenhove, de stand van zaken rondom de nieuwe daken en de Algemene Ledenvergadering.

Installatie eerste zonnedak functioneert goed

De afgelopen weken waren er vragen rondom de productie van ons eerste zonnedak. Dit omdat de zonnemeter op de website van Solar Edge een veel lagere opbrengst laat zien dan vorig jaar. In eerste instantie werd gedacht aan een technische oorzaak voor deze lagere opbrengst – mogelijk een probleem met een van de omvormers? Intussen lijkt het erop dat er geen technische problemen zijn met de installatie maar de zonnemeter van Solar Edge niet goed functioneert. De productie van ons zonnedak in Vollenhove is voor zover nu bekend te vergelijken met die van vorige jaren. De impact op uw certificaat van de verlaging van de elektriciteitsbelasting voor 2022 verwachten we te compenseren uit de hogere opbrengst van de verkoop van energie.

Vier nieuwe daken

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het wachten was op de subsidiebeschikking voor de volgende daken. Op dat moment hadden we zicht op drie nieuwe daken: twee nieuwe daken op het bedrijventerrein in Vollenhove en een derde dak op het bedrijventerrein in Blokzijl. Kort na het versturen van de nieuwsbrief kwam daar nog een vierde dak in Blokzijl bij. Voor deze vier daken hebben we offertes opgevraagd om zicht te krijgen op de kostprijs van de installatie en, nu we de subsidiebeschikking binnen hebben – de subsidie is toegekend voor alle vier de daken! – per dak een eerste begroting gemaakt. We hebben nog even nodig om de puntjes op de i te zetten. Belangstellenden ontvangen zo spoedig mogelijk een offerte. Heb je belangstelling maar je nog niet aangemeld? Of wil je meer informatie? Stuur dan een email naar info@voorst-tot-wieden.nl

Op zoek naar een nieuwe secretaris

Tijdens de ALV in 2021 is Gerrit Klaassen afgetreden. Sinds zijn aftreden hebben we helaas nog geen nieuwe secretaris gevonden. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Stuur dan een email naar info@voorst-tot-wieden.nl of neem contact op Jan Konter: 06-10012344.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 5 september

In de statuten van EC VtW staat dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar[1] een jaarverslag opstelt en de jaarrekening opmaakt. Gezien de onderbezetting in het bestuur na het vertrek van onze secretaris hebben we hiervoor helaas extra tijd nodig. Met de zomervakantie en het corso in het vooruitzicht, is ons voorstel om het jaarverslag en de jaarrekening te presenteren in de eerste week van september. Bij het uitblijven van enig bezwaar zien we elkaar bij de ALV maandag 5 september 20.00 uur in de Burght.

[1] Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

Ga naar de bovenkant