De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden u.a. wil samen met de inwoners van het gebied tussen de Voorst en de Wieden duurzame energie produceren. 

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden u.a. wil samen met de inwoners van het gebied tussen de Voorst en de Wieden duurzame energie produceren.

Het gebied kenmerkt zich door het historische landschap met oude stadjes met het beschermd stadsgezichten van Vollenhove en Blokzijl, het vroegere klooster Sint Jansklooster begrensd door aan de ene kant de vroegere Zuiderzeerand (De Voorst) en aan de andere kant het merengebied De Wieden.
Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is een project voor de inwoners van dit gebied. Wij willen het gebruik van fossiele energiebronnen terugdringen en het gebruik van duurzame energie bevorderen, speciaal voor die inwoners, die om wat voor reden dan ook geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen leggen.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?

  • Energiecoöperatie Voorst tot Wieden levert de geproduceerde energie aan de energieleverancier Greenchoice
  • Greenchoice regelt de afname van de door het zonnedak opgewekte stroom en kan ook zorg dragen voor de levering van energie aan de leden. Greenchoice betaalt Voorst tot Wieden periodiek een marktconforme vergoeding voor de opgewekte stroom en jaarlijks een maatschappelijke bijdrage voor de leden van de energiecoöperatie die klant zijn van Greenchoice.
  • De leden zijn echter vrij in de keuze van hun eigen energieleverancier, mits deze energieleverancier de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderegeling) uitvoert.
  • Er wordt een verzekering afgesloten voor de zonnepanelen voor van buiten komende onheilsdekking (diefstal, vandalisme en brand) en eventuele aansprakelijkheidsverzekering(en). De energiecoöperatie sluit daarnaast een servicecontract af met de installateur, waarbij zaken als storingsservice, vergoeding voor productieverlies, monitoring, inspectie en reiniging zijn opgenomen.

HET BESTUUR

Jan Konter

Voorzitter

Wilco Groothuis

Penningmeester

Jan Boltje

Algemeen bestuurslid

De initiatiefgroep

Jan Verhoef

Jurrie Ziel

Jaap Lindenberg