De Coöperatie 2019-03-24T12:46:00+00:00

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden u.a. wil samen met de inwoners van het gebied tussen de Voorst en de Wieden duurzame energie produceren. 

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden u.a. wil samen met de inwoners van het gebied tussen de Voorst en de Wieden duurzame energie produceren.

Het gebied kenmerkt zich door het historische landschap met oude stadjes met het beschermd stadsgezichten van Vollenhove en Blokzijl, het vroegere klooster Sint Jansklooster begrensd door aan de ene kant de vroegere Zuiderzeerand (De Voorst) en aan de andere kant het merengebied De Wieden.
Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is een project voor de inwoners van dit gebied. Wij willen het gebruik van fossiele energiebronnen terugdringen en het gebruik van duurzame energie bevorderen, speciaal voor die inwoners, die om wat voor reden dan ook geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen leggen.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?

 • Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is voornemens om als energieleverancier, inkoop van de opgewekte energie, met Greenchoice in zee te gaan.
 • Greenchoice regelt de afname van de door het zonnedak opgewekte stroom en kan ook zorg dragen voor de levering van energie aan de leden. Greenchoice betaalt Voorst tot Wieden periodiek een marktconforme vergoeding voor de opgewekte stroom en jaarlijks een maatschappelijke bijdrage voor de leden van de energiecoöperatie die klant zijn van Greenchoice. De leden bepalen jaarlijks waar deze bijdrage aan besteed gaat worden, bijvoorbeeld aan een duurzaam doel in de omgeving.
 • Jaarlijks kent de energiecoöperatie enkele (beperkte) terugkerende kosten, met name:
  • De administratie van de energiecoöperatie
  • Eventuele vergader- en bestuurskosten
  • Kosten voor verzekering(en), onderhoud/servicecontract
  • Kosten van de netwerkbeheerder (evt. meetdiensten)
 • Er wordt een verzekering afgesloten voor de zonnepanelen voor van buiten komende onheilsdekking (diefstal, vandalisme en brand) en eventuele aansprakelijkheidsverzekering(en). De energiecoöperatie sluit daarnaast een servicecontract af met de installateur, waarbij zaken als storingsservice, vergoeding voor productieverlies, monitoring, inspectie en reiniging zijn opgenomen.
 • Omdat Greenchoice een maatschappelijke bijdrage van € 24,- per klant per jaar verstrekt aan de energiecoöperatie is het rendement voor de energiecoöperatie het hoogst als de leden ook klant van Greenchoice worden. In de berekening van de kosten en opbrengsten per certificaat is dit als uitgangspunt aangenomen.
Ik weet genoeg en wil meedoen!

HET BESTUUR

Jan Konter

Voorzitter

Gerrit Klaassen

Secretaris

Wilco Groothuis

Penningmeester

Jan Boltje

Algemeen bestuurslid

De initiatiefgroep

Jan Verhoef

Jurrie Ziel

Jaap Lindenberg