Samen energie opwekken

Heeft u interesse in schone duurzame zonne-energie, maar ontbreekt het u aan de mogelijkheid zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen om welke reden dan ook? Dan is gezamenlijk zonne-energie opwekken in de buurt wellicht een oplossing voor u! Voorst tot Wieden biedt u namelijk de mogelijkheid om gemakkelijk en zonder zorgen uw eigen zonne-energie op te wekken op de daken van diverse ondernemers In Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove. Op 22 februari 2020 is het eerste dak “De Hagen 9-17” officieel in gebruik genomen. Bij voldoende belangstelling zal een tweede dak gezocht worden. De dak eigenaren stellen een deel van hun daken uit een maatschappelijk oogpunt voor 25 jaar ter beschikking aan het project. Naast het feit dat u op deze manier alsnog uw eigen duurzame energie kunt opwekken, ontvangt u tevens een goed rendement op uw geïnvesteerde geld.
Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting (postcoderegeling)

Dit project maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting, in de volksmond ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Deze regeling maakt het voor burgers en kleine bedrijven interessant en mogelijk om gezamenlijk te investeren in een zonne-installatie. De energiecoöperatie wordt eigenaar van de zonne-installatie en draagt zorg voor onderhoud en beheer. Maar waarom noemen we het dan de postcoderoosregeling? Dat heeft ermee te maken dat alleen burgers en kleine bedrijven welke woonachtig zijn in de zogenaamde postcoderoos van het project mogen deelnemen. Zie in de figuur het de postcoderoos, het rood gearceerde gebied met de postcodes die in dit project mee kunnen doen.

Wie kan er mee doen

Iedereen die interesse heeft in schone duurzame zonne-energie, maar het ontbreekt aan de mogelijkheid zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen om welke reden dan ook? Voorst tot Wieden biedt u dan de mogelijkheid om gemakkelijk en zonder zorgen uw eigen zonne-energie op te wekken op de daken van diverse ondernemers In Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove.

Mee kunnen dus doen:

 • Particulieren die woonachtig zijn in het groene postcodegebied,
 • Ondernemingen of andere rechtspersonen, zoals een stichting of een BV, die gevestigd is in dit gebied met een kleinverbruikersaansluiting.

Voor wie is dit bedoeld?

Indien uw dak niet geschikt of te klein is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan is dit een goede oplossing.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als:
 • Zonnepanelen niet zijn toegestaan vanwege beschermd stadsgezicht
 • Uw dak niet gunstig ligt;
 • Uw dak in de schaduw van bomen of andere gebouwen ligt;
 • U vindt zonnepanelen op uw eigen dak niet mooi;
 • U onvoldoende zonnepanelen op uw eigen dak kunt plaatsen;
 • U in een appartement of gehuurd woont en/of zonnepanelen niet toegestaan zijn;
 • Uw bedrijf of organisatie geen geschikt dak heeft.
Daarnaast kunnen nog andere argumenten belangrijk zijn, zoals:
 • U wilt wel een beter rendement op uw spaargeld dan wanneer u het op de bank zet;
 • U wilt geen grote installatie kopen maar toch voor een klein bedrag investeren in zonne-energie;
 • U vindt het belangrijk dat u duurzame projecten in Vollenhove en omgeving mogelijk maakt;
 • U vindt de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen belangrijk;
 • U wilt bijdragen aan een energieke groene Kop van Overijssel.

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen in dit project door te investeren in één of meerdere certificaten. Een certificaat komt overeen met het vermogen van circa één zonnepaneel. Dit certificaat geeft u vrijstelling van de energiebelasting over uw aandeel in de opgewekte energie van het collectieve zonnedak. Deze vrijstelling op de energiebelasting is voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid en wordt verrekend door uw energieleverancier. Mede door deze korting verdient u uw investering in de zonne-installatie terug en draagt u tegelijkertijd bij aan een schonere en duurzame Kop van Overijssel. De provincie Overijssel ondersteunt projecten zoals deze, waardoor het voor u extra interessant kan worden.
 • U kunt al meedoen door één of meerdere certificaten te kopen die circa € 265,- per stuk all-in
 • Een certificaat komt overeen met het vermogen van één zonnepaneel (huidig uitgangspunt is 265 kWh percertificaat ).
 • Met de koop van één of meerdere certificaten wordt u automatisch lid van de energiecoöperatie Voorst tot Wieden u.a.
 • De energiecoöperatie Voorst tot Wieden investeert in de plaatsing van zonnepanelen op de daken van <dakeigena(a)r(en)> en wordt daarmee eigenaar van de installatie(s). Dit eigendom wordt juridisch vastgelegd, met een recht van opstal.
 • Bij het 1e zonnedak De Hagen heeft een piekvermogen van 103,04 kWp. Hiermee kunnen we gemiddeld per jaar circa 100 MWh opwekken. Bij voldoende belangstelling  ( circa 300 panelen). gaat de energiecoöperatie eventueel op zoek naar andere (bedrijfs)daken.

De coöperatie zoekt de daken waarop de panelen gelegd worden, regelt het onderhoud en u profiteert van een aantrekkelijke fiscale regeling, of vanaf 1 januari 2021 van een gelijkwaardige subsidie regeling. Dit gaat als volgt in zijn werk

Belangrijk is dat het lid een energieleverancier kiest die de Regeling Verlaagd Tarief (De Postcoderegeling) administratief uitvoert. De energiemaatschappijen hebben ieder hun eigen specifieke regelingen. EC VtW heeft hierop geen invloed.

EC VtW doet het volgende:

 • Waar nodig overeenkomst sluiten met de energieleveranciers van de leden
 • Eind van het jaar vaststellen van de (jaar)productie van de installatie
 • Aan eind van het jaar aan elk lid kWh’s toewijzen op basis van aantal participaties
 • Elk lid informeren voor hoeveel kWh’s teruggave van elektriciteitsbelasting maximaal mogelijk is (let op: teruggave kan niet meer zijn dan de belasting betaald over het jaarverbruik)
 • Aan elke energieleverancier via de zogenaamde opwekverklaring voor elk lid doorgeven voor hoeveel kWh geen elektriciteitsbelasting betaald hoeft te worden.

Voorbeeld situatie zonneinstallatie De Hagen

 • Per participatie is de verwachte opbrengst gemiddeld circa 265kWh per jaar.Detotale installatie zal gemiddeld circa 100.000 kWh per jaar opleveren.
 • Elke kWh die je via het collectieve zonnedak opwekt levert circa 11,822 cent korting op aan energiebelasting (incl. btw). De kosten van een certificaat zijn, eenmalig, circa € 265,-. Daarvan uitgaande is de opbrengst per certificaat van circa 265 kWh circa € 31,32 per jaar incl. btw (gemiddeld over een periode van 15 jaar). Na 15 jaar is dit circa € 470,- per certificaat
 • De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt.
 • U betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar lang geen energiebelasting over de door uw panelen opgewekte elektriciteit. Voor 2020 is dit 11.822cent per kWh (incl. btw)
 • De installatie zal door een nog te selecteren lokale installateur worden aangelegd. Hiermee investeert u dus ook in onze regionale economie!
 • Per zonnepaneel is de verwachte opbrengst gemiddeld circa 300 kWh per jaar, dus de totale installatie (uitgaande van circa 300 panelen) zal gemiddeld circa 90.000 kWh per jaar opleveren.
 • De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens op 15 tot 20 panelen. Op de jaarafrekening ziet u de vrijstelling op de energiebelasting die u ontvangt.
 • U betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar lang geen energiebelasting over de door uw panelen opgewekte elektriciteit. Voor 2019 is dit 12,654 cent per kWh (incl. btw). Dit voordeel wordt een maal per jaar verrekend met uw elektriciteitsrekening. De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de regering vastgesteld en kan daardoor fluctueren.
 • Elke kWh die je via het collectieve zonnedak opwekt levert circa 12,654 cent korting op aan energiebelasting (incl. btw). De kosten van een certificaat zijn, eenmalig, circa € 300,-. Daarvan uitgaande is de opbrengst per certificaat van circa 300 kWh circa € 37 per jaar incl. btw (gemiddeld over een periode van 15 jaar). Na 15 jaar is dit circa € 567,- per paneel, geen rekening houdende met degradatie (1% per jaar) van de zonnepanelen.
 • Wat er met de opgewekte energie en bijbehorende geldstromen gebeurd is weergegeven in onderstaand schema:

De Businesscase

De financiering die de coöperant bij de coöperatie heeft ingebracht, komt primair bij hem terug via de verrekening van de energiebelastingkorting op zijn energierekening. Eventueel aangevuld met een (periodieke) uitkering vanuit de coöperatie.
Let op, om van de belastingkorting te kunnen profiteren, kunt u maximaal deelnemen tot uw eigen jaarverbruik in kWh.
Voor hoeveel kan/wil ik deelnemen?
U kunt profiteren van de vrijstelling van de energiebelasting geldt tot een maximum van uw eigen jaarverbruik in KWh met een maximum van 10.000 kWh

Particulier

Om te bepalen voor hoeveel u kunt deelnemen is het belangrijk dat u zicht heeft op uw eigen elektriciteitsverbruik per jaar in kWh. Met de volgende twee situaties hopen wij u een duidelijk beeld te schetsen hoe u de keuze maakt op basis van uw jaarverbruik in kWh.

 • Stel: u verbruikt zo’n 4.000 kWh per jaar en u verwacht op de korte termijn geen grote energiebesparingsmaatregelen uit te voeren. De opwekking van één zonnepaneel is ongeveer gelijk aan 300 kWh/jaar. In dit geval kunt u dus voor maximaal (4.000kWh/ 300kWh =) 13 certificaten deelnemen om te profiteren van de vrijstelling op de energiebelasting.
 • Stel: uw jaarverbruik is 5.000 kWh, waarvan u 3.000 kWh zelf opwekt middels bijvoorbeeld zonnepanelen op eigen dak. Uw netto verbruik op jaarbasis na salderen is dus 2.000 kWh. Dit betekent dat u voor maximaal (2.000kWh/ 240kWh =) 6 certificaten kunt deelnemen om te profiteren van de vrijstelling op de energiebelasting.

Bedrijf of onderneming

Voor bedrijven en ondernemers die over een klein verbruikaansluiting beschikken is het goed om het volgende te beseffen.

 • Er kan worden deelgenomen tot maximaal 10.000 kWh, wat te maken heeft met de vrijstelling op de energiebelasting die alleen in de 1e schijf (0 – 10.000 kWh) kan worden verrekend.
 • Dit betekent dat in dit project maximaal kan worden deelgenomen met 10.000 kWh/ 300kWh = 33 certificaten
 • Daarnaast geldt dat het aantal certificaten per bedrijf mag niet meer zijn dan 20% van het totale aantal).
 • Bovendien moet bij de berekening van de vrijstelling op de energiebelasting de 21% btw afgetrokken worden, oftewel geen 11,822 cent maar 9,77 cent per kWh.
Ik weet genoeg en wil meedoen!