Eisen te stellen aan collectieve daken:
Tot nu toe heeft de zoektocht naar mogelijkheden om installaties voor het produceren van duurzame energie te plaatsen zich beperkt tot collectieve zonnedaken.  Deze daken moeten aan een aantal eisen voldoen:
 • Gelegen in een van de twee postcoderoosgebieden in het zuidwesten van de Gemeente Steenwijkerland (zie hier)
 • Het dak moet relatief gemakkelijk zijn aan te sluiten zijn op het net in verband met de geplande teruglevering
 • Plaatsen van panelen niet vergunningsplichtig, dus niet in (het zicht in) beschermde stadsgezichten en bij voorkeur in industriegebieden
 • Het dak moet aan minimum afmetingen voldoen (groter dan 500 m2) om een rendabel project te kunnen opzetten
 • Lichte voorkeur voor een plat dak om de zonnepanelen onder een optimale hoek en optimale richting te kunnen plaatsen
 • In geval van een hellend dak, lichte voorkeur voor een dak op het Zuiden
 • Draagkracht van het dak moet voldoende zijn om het extra gewicht van de zonnepanelen te kunnen dragen, eventueel na versteviging
 • Eigenaar moet toestemming geven en de gevraagde opstalvergoeding moet niet te hoog zijn.

Tot nu toe zijn drie daken (twee in Vollenhove en een in Blokzijl) overwogen, waarvan er twee om diverse redenen zijn afgevallen.

Nieuwe projecten
In de loop van 2021 zullen een of meerdere projecten voor nieuwe collectieve zonnedaken worden opgestart. Mochten er dakeigenaren in Blokzijl, Scheerwolde, Baarlo, St Jansklooster of Vollenhove  zijn die denken een geschikt dak ter beschikking te kunnen stellen, dan verzoeken wij ze contact met ons op te nemen via info@voorst-tot-wieden.nl. Indien relevant en nodig, zal de draagkracht van het dak nader onderzocht worden.

De Hagen 9-17 Vollenhove

Eind 2019 is de eerste installatie van de Energiecoöperatie geplaatst op het dak van het Starterscentrum, De Hagen 9-17 te Vollenhove. Het betreft een plat dak en de panelen zijn op het Zuiden gericht (zie foto hieronder). Het pand staat vlakbij een transformatorhuisje hetgeen het mogelijk maakte om de installatie relatief goedkoop aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met de eigenaren van het pand is een opstalovereenkomst gesloten voor 15 jaar met mogelijkheid van jaarlijkse verlenging.

De installatie bestaat uit zonnepanelen, omvormers,  onderconstructie (om de panelen onder een optimale hoek te leggen) en bekabeling. Gekozen is voor polykristallijn silicium (blauw) panelen. In de loop van de tijd neemt de opbrengst van zonnepanelen licht af. Ieder jaar wordt ongeveer 0,8 %  minder stroom opgewekt. Na 15 jaar is het rendement van de zonnepanelen, naar verwachting, zo’n 12 procent lager dan in het eerste jaar.  De omvormers zetten de gelijkstroom van de zonnepanelen om in de wisselstroom van het elektriciteitsnet.

Enkele technische gegevens van de installatie zoals die gebouwd is:

Panelen

 • In totaal 368 panelen
 • Type JAP60S01 260-280/SC
 • Polykristallijn (poly blauw) 280 Wp 0-5%
 • 12 jaar fabrieksgarantie op het produkt
 • 25 jaar fabrieksgarantie op vermogen, lineair teruglopend naar 80%

Omvormers

 • 3 Solar Edge driefasige omvormers, 27.6kW, safety unit met switch en SPD
 • Type Solar Edge 3-fase SolarEdge 27.6kW
 • Gemonteerd en geïnstalleerd buiten tegen de gevel boven de meterkasten

De onderconstructie is van een type, dat speciaal ontwikkeld is voor platte daken. Voor de montage van het systeem hoefden geen gaten in het dak gemaakt te worden.  De bekabeling bestaat uit Solar kabel met een doorsnede van 6mm2. Uiteraard is het hele systeem geaard.

Het totale geïnstalleerd vermogen is afgerond 103 kWp (368 x 280 Wp) en het is aangesloten op twee kva (klein verbruik aansluitingen) van elk 3 x 80 A. Uitgegaan is van een rendement van 262 kWh/jaar/paneel. Dit komt overeen met een vermindering van CO2-uitstoot van circa 100 kg CO2 /jaar/paneel.

De onderconstructie is van een type, dat speciaal ontwikkeld is voor platte daken. Voor de montage van het systeem hoefden geen gaten in het dak gemaakt te worden.

De installatie is midden januari 2020 in werking gegaan. Over het jaar 2020 is een opbrengst van 100 MWh gerealiseerd en een uitstoot van circa 40 ton CO2 is vermeden.  Zie voor meer details over de productie in 2020 hier.