Informatie over de oude Regeling Verlaagd Tarief2021-04-01T13:26:01+00:00
Informatie over de oude Regeling Verlaagd Tarief

Bij de oude Regeling Verlaagd Tarief zoekt de coöperatie de daken waarop de panelen gelegd worden en regelt installatie, aansluiting en onderhoud. U investeert in de zonnepanelen en profiteert van een aantrekkelijke fiscale regeling, Dit gaat als volgt in zijn werk.

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden doet het volgende:

  • Afsluiten van een contract voor de verkoop van de geproduceerde elektriciteit.
  • Waar nodig een overeenkomst sluiten met de energieleveranciers van de leden
  • Eind van het jaar vaststellen van de (jaar)productie van de installatie in kWh’s.
  • Aan eind van het jaar aan elk lid een deel van geproduceerde kWh’s toewijzen op basis van aantal participaties
  • Elk lid informeren voor hoeveel kWh’s teruggave van elektriciteitsbelasting maximaal mogelijk is (let op: teruggave kan niet meer zijn dan de belasting betaald over het jaarverbruik)
  • Aan elke energieleverancier via de zogenaamde opwekverklaring voor elk lid doorgeven voor hoeveel kWh geen elektriciteitsbelasting betaald hoeft te worden.

Voorbeeld situatie zonneinstallatie De Hagen

  • Per participatie is de verwachte opbrengst gemiddeld circa 265 kWh per jaar. De totale installatie heeft in het eerste jaar 100.000 kWh per jaar geproduceerd. Door de jaren heen zal deze hoeveelheid langzaam afnemen (circa 0,7% per jaar afname).
  • U betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar lang geen energiebelasting over de door u gefinancierde panelen opgewekte elektriciteit. Voor 2020 is dit circa 12cent per kWh (incl. btw)
  • Elke kWh die je via het collectieve zonnedak opwekt levert dus circa 12 cent korting op aan teruggave van energiebelasting (incl. btw) (2020). De kosten van een certificaat zijn, eenmalig, circa € 265,-. Daarvan uitgaande is de opbrengst per certificaat van circa 265 kWh circa € 31,32 per jaar incl. btw (gemiddeld over een periode van 15 jaar). Na 15 jaar is dit circa € 470,- per certificaat.
  • De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt.

Belangrijk is dat het lid een energieleverancier kiest die de Regeling Verlaagd Tarief (De Postcoderegeling) administratief uitvoert. De energiemaatschappijen hebben ieder hun eigen specifieke regelingen voor wat betreft het moment van teruggave. De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden heeft hierop geen invloed, maar kan wel adviseren welke leverancier in dat opzicht aantrekkelijk is.

Ga naar de bovenkant