Belangrijke randvoorwaarden voor de te bouwen installatie zijn hoeveel panelen op het dak geplaatst kunnen worden en of het mogelijk is om de door de panelen geleverde energie aan het net te leveren. Over beide aspecten is inmiddels duidelijkheid verkregen.

Over de draagkracht van het dak Rook Blokzijl is extern advies ingewonnen. Gebleken is dat de huidige dakconstructie het toelaat om zonnepanelen (met een dakbelasting  van 20 kg/m2) in de maximale dichtheid te plaatsen. Er is dus geen beperking qua aantal panelen vanwege de draagkracht van het dak.

Met Enexis is overlegd geweest over de aansluiting van de installatie aan het elektriciteitsnet. Via de bestaande Groot Verbruiks Aansluiting kan maximaal 160 kW teruggeleverd worden en die kan ook via het transformatorstation aan het net worden geleverd. De capaciteit van het net is nog ruim voldoende. De maximaal mogelijke teruglevering komt overeen met ongeveer 525 panelen. Dit is dus het maximale aantal panelen dat op het dak Rook Blokzijl kan worden gelegd.