Begin juni 2019 zijn een vijftal installatiebedrijven gevraagd offerte uit te brengen voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak Rook Blokzijl. Er is geen gedetaillerd bestek aangeleverd, maar er is de nodige vrijheid gegeven aan de installateurs om met een zo gunstig mogelijke voorstel te komen. Gevraagd is om in de offerte aan te geven hoeveel panelen op het dak gelegd kunnen worden. Dit is afhankelijk van de plaatsing van de panelen op het dak ten opzichte van de zon. Ook moeten de installateurs zelf een type zonnepaneel voorstellen en een schatting maken van de opbrengst van de panelen. Hetgeen voor de leden van belang is in verband met het aan te schaffen aantal certificiaten (=aantal panelen). Tenslotte moeten bedrading van de panelen en de omvomers worden gespecificeerd. De aanneemprijs is belangrijk, omdat dat bepaalt hoeveel per certificaat door de leden betaald moet gaan worden.