Een heugelijk bericht. De Provincie Overijssel heeft een subsidie aan de Energie Cooperatie Voorst tot Wieden toegekend. In totaal € 20.000.  In mei had de coöperatie een verzoek om subsidie ingediend.

De subsidie is bedoeld om een business case op te stellen voor ons eerste zonnedak: het dak van Rook in Blokzijl. Het maakt het mogelijk om externe expertise te financieren. Deze externe expertise was overigens al eerder ingehuurd, vooruitlopend op de subsidie van de Provincie.