Subsidie Provincie

Een heugelijk bericht. De Provincie Overijssel heeft een subsidie aan de Energie Cooperatie Voorst tot Wieden toegekend. In totaal € 20.000.  In mei had de coöperatie een verzoek om subsidie ingediend.

De subsidie is bedoeld om een business case op te stellen voor ons eerste zonnedak: het dak van Rook in Blokzijl. Het maakt het mogelijk om externe expertise te financieren. Deze externe expertise was overigens al eerder ingehuurd, vooruitlopend op de subsidie van de Provincie.

2019-08-21T11:16:57+00:00