In totaal drie installateurs hebben een offerte ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Rook in Blokzijl. De drie offertes zijn inmiddels beoordeeld door een extern adviseur, die door de coöperatie is ingehuurd. Op de bestuursvergadering van 29 juni is een overzicht gegeven. Besloten is met één installateur verder te praten. Het bestuur verwacht eind augustus opdracht te kunnen geven. Bij voorkeur voor het gehele dak, maar mochten er niet voldoende belangstellenden zijn, dan eventueel gefaseerd. Na opdrachtverlening duurt het nog 2 maanden voordat de panelen ook daadwerkelijk gelegd zijn en de installatie energie kan gaan opwekken. Dat gaat dus pas in het 4de kwartaal van 2019 gebeuren.