De onlangs opgerichte Energie Coöperatie Voorst tot Wieden gaat met een startkapitaal van 10.000 euro projecten op het gebied van duurzame energie ontwikkelen. Om te beginnen zonne-energieprojecten op gezamenlijke daken voor  huishoudens,  die opwekken van zonne-energie niet op hun eigen dak kunnen of willen doen.

Wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland heeft het startkapitaal in de vorm van een symbolische cheque begin april uitgereikt aan twee bestuursleden van de Energiecoöperatie, namelijk Jan Konter (voorzitter) en Gerrit Klaassen (secretaris). Zie foto. De coöperatie is eind februari opgericht na een korte aanloopperiode, waarbij de gemeente bijzonder behulpzaam is geweest.

De gemeente juicht het initiatief toe. Wethouder Bijl stelt het op prijs dat in zo’n grote gemeente als Steenwijkerland bewoners ook zelf naar de gemeente toe komen met hun ideeën. Ze wil in het vervolgtraject graag meedenken en de nodige vergunningen verstrekken.

De ervaring die de gemeente heeft opgedaan bij eerdere succesvolle soortgelijke projecten in Dwarsgracht en Oldemarkt komt daarbij goed van pas. Samenwerking is belangrijk. ,,Je kunt het niet alleen, bewoners en gemeente moeten samen optrekken.’’.