Op 28 juni werden alle energiecooperaties onaangenaam verrast door het door de regering gepubliceerde Klimaatakkoord. De regering is van plan om  de energiebelasting op elektriciteit in de komende 7 jaar (de periode 2020-2026) te verlagen, en wel met in totaal 5 cent (van 12 cent inclusief BTW naar 7 cent inclusief BTW). Dit zou een zeer grote invloed hebben op het rendement van investeringen in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief (de postcoderoos regeling), waar wij als energiecooperaties gebruik van maken. En dus strijdig zijn met toezeggingen van de Minister in de Tweede Kamer dat de terugverdientijd van postcoderoosprojecten circa 7 jaar zou blijven.

Inmiddels zijn er door een grote groep energiecoöperaties voorstellen gedaan om de energie belasting bij de Regeling Verlaagd Tarief weer (net als vóór 2016) op een vast bedrag per kWh te gaan houden. Daarbij is de inzet om deze belasting vast te zetten op 12 cent inclusief BTW, dat is dus een fractie hoger dan het huidige tarief. De energiecoöperaties gaan er momenteel van uit dat hiervoor gehoor gevonden zal worden bij de Tweede Kamer, omdat die de postcoderoosregeling steeds goedgezind is geweest en omdat als dit niet zou gebeuren dit niet alleen gevolgen zou hebben voor nieuwe projecten als de onze, maar ook voor alle projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Om een en ander te bereiken zijn geen ingewikkelde wetswijzigingen nodig en dit zou vrij simpel door de Tweede Kamer (die in december de belastingtarieven vaststelt) geregeld kunnen worden.

Deze voorstellen zijn inmiddels ook vastgelegd in het 40-puntenplan van Urgenda (zie
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/  , als punt 33), dat onderdeel uitmaakt van het overleg dat Urgenda met de regering voert.

Op basis van het voorgaande heeft het bestuur van de Energiecooperatie Voorst tot Wieden besloten door te gaan met de ontwikkeling van het eerste zonnedak in Blokzijl.

Tevens zijn de mensen die zich opgegeven hadden als deelnemers geraadpleegd. Verreweg het grootse deel heeft besloten door te gaan op de ingeslagen weg en certificaten te kopen.