Keuze valt op Dak Rook Blokzijl, Kanaalweg 4

Bij overleg met Enexis is gebleken dat bij de keuze van het aanvankelijk beoogde dak Rook Vollenhove een kabel getrokken dient te worden naar het dichtstbijzijnde transformatorstation, dat zich op een afstand van 200 m bevindt. Dir brengt aanzienlijke kosten met zich mee. En zou tot veel vertraging leiden.

Daarom is gezocht naar andere daken en uiteindelijk is de keus gevallen op een dak aan de Kanaalweg 4 te Blokzijl. Ook dit dak is eigendom van Rook. Het betreft een gunstig gelegen dak met een oppervlak dat de plaatsing van circa 600 panelen mogelijk maakt. Een belangrijk voordeel van dit dak is dat direct ernaast een transformatorhuisje staat, waarop het pand Knaalweg 4 is aangesloten. Daardoor is er geen vertraging of hoge kosten te verwachten voor aansluiting aan het net van de geplande installatie. Overleg is gestart met de eigenaars over het gebruik van het dak.  Daarnaast moet de draagkracht van het dak onderzocht worden.

Google Earth map van pand Kanaalweg 4 met dak Rook Blokzijl

Pand Kanaalweg 4 te Blokzijl met transformatorhuisje

Dak Rook op Kanaalweg 4 te Blokzijl

2019-08-21T10:48:54+00:00
Ga naar de bovenkant