Energiecoöperatie Voorst tot Wieden: Meer zonnedaken!

Energietransitie is noodzakelijk en al aan de gang. In dat kader zijn er ook plannen in de maak voor zonneparken (de zogenaamde zon op land projecten, waarbij zonnepanelen worden geïnstalleerd op agrarisch gebied). Zowel in de buurt van Blokzijl als bij Vollenhove. De weerstand tegen deze zonneparken is groot. Ook landelijk is er een roep om herbezinning vanuit landschappelijk oogpunt en vanwege het gebruik van schaars landelijk gebied. Ook elders is er namelijk vaak niet voldoende lokaal draagvlak. De voorstelde zonneparken zijn veelal gepland op locaties waar ze makkelijk aangesloten kunnen worden aan het elektriciteitsnet. Maar zonder voldoende rekening te houden met de nabijheid van kwetsbare kernen met in bovengenoemde gevallen beschermde stadsgezichten. Dit komt gedeeltelijk omdat bij het aangeven van mogelijke zoekgebieden voor zonneparken, de gemeente de ideeën, die leven bij de plaatselijke bevolking over waar zonneparken wel (en vooral waar niet) gerealiseerd kunnen worden, niet expliciet heeft meegenomen.

Tijdens de recente lokale voorlichtingsbijeenkomsten over de zonneparken in ons gebied wordt er vaak gesuggereerd dat het beter is zonnepanelen te leggen op al bestaande daken. Van bijvoorbeeld loodsen op industrieterreinen of van boerenschuren. Steeds meer zie je zonnepanelen op daken van woonhuizen verschijnen. Soms in het zicht, maar meestal niet hinderlijk voor buurt/stadsgenoten. Circa 80% van alle opgewekte zonne-energie komt van daken: huizen, schuurtjes, bedrijfspanden, gemeentelijke voorzieningen, etc. Onderzoek heeft uitgewezen dat er nog voldoende daken beschikbaar zijn om hiermee door te gaan. Genoeg om een grote bijdrage te leveren aan de landelijke energietransitie. Ook in de gemeente Steenwijkerland.

Grote installaties met zonnepanelen plaatsen op loodsen op industrieterreinen of op boerenschuren is nu precies waar de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden – werkzaam in dit gebied- voor opgericht is. De coöperatie wil graag (samen met de lokale bevolking!) zoveel mogelijk daken benutten om er zonnepanelen op te installeren. Waarvan behalve de (geringe) lasten vooral de lusten in ons gebied blijven via een goed rendement voor de deelnemers.

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden heeft in een recente bijeenkomst de plannen van de coöperatie uiteengezet om dit te realiseren. Een eerste inventarisatie geeft aan dat er veel mogelijkheden zijn op de verschillende industriegebieden. Aansluitend wil de coöperatie samen met de BVVS – en eventueel andere plaatselijke belangen – nagaan of er alternatieven zijn voor de nu voorgestelde zonneparken bij Vollenhove en Blokzijl. Zonnedaken kunnen hier een belangrijke rol spelen, terwijl ook andere locaties voor zonneparken moeten worden overwogen.

We zijn bezig om met behulp van werkgroepjes de volgende stappen te zetten. Werkgroepjes per kern (en omliggend landelijk gebied), die inwoners kunnen activeren om mee te doen met collectieve zonnedaken. Daarnaast is er een werkgroep in oprichting, die samen met enkele plaatselijke belangen – en hopelijk gesteund door de gemeente – zal gaan zoeken naar alternatieven op basis van de huidige en toekomstige energiebehoefte in ons gebied.

Vind je het belangrijk dat er naar alternatieven wordt gezocht of wil je je actief inzetten om lokaal de energietransities vorm te geven via collectieve zonnedaken, meld je dan aan voor een werkgroep via info@voorst-tot-wieden.nl. Wil je meer informatie, kijk dan op onze internetsite www.voorst-tot-wieden.nl. In de komende periode zal de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden een campagne in gang zetten om deelname aan collectieve zonnedaken te stimuleren. Doe mee!

2021-05-04T13:12:19+00:00
Ga naar de bovenkant