Nieuwsbrief februari 2022

Onze energiecoöperatie Voorst tot Wieden (EC VtW) realiseerde in 2020 haar eerste collectieve zonnedak op het bedrijventerrein in Vollenhove. In deze nieuwsbrief nieuws over de volgende daken en de nieuwe subsidieregeling van het Rijk. Een nieuwe subsidieregeling die ook interessant is voor de huidige leden van de coöperatie.

 

Veel belangstelling voor nieuwe collectieve zonnedaken
De afgelopen tijd hebben zich veel nieuwe belangstellenden aangemeld bij onze coöperatie. Het aantal belangstellenden dat mee wil doen met een volgend collectief zonnedak is zelfs zo groot, dat we drie nieuwe zonnedaken kunnen realiseren. Goed nieuws dus!

Waarom investeren in zonnepanelen op het dak van een ander?
Meedoen met een collectief zonnedak maakt het mogelijk om te investeren in de energietransitie:

  • zonder dat dit ten koste gaat van landschap en landbouwgrond;
  • ook als het op het eigen dak niet mogelijk of gewenst is (bijvoorbeeld omdat de dakconstructie dat niet toelaat, het dak onvoldoende zon krijgt of de woning in beschermd stadsgezicht ligt);
  • met een aantrekkelijk en gegarandeerd rendement.

 Investeren in de energietransitie is investeren in de toekomst van onze kinderen. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie – energie uit bronnen als de zon – is noodzakelijk om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en de CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. CO2 is een van de broeikasgassen die zorgen voor opwarming van de aarde.

Nieuwe subsidieregeling
Als energiecoöperatie komen we in aanmerking voor de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze SCE is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. De hoogte van dit bedrag per kWh is afhankelijk van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd en de marktprijs voor energie.

Bij de start van het project stelt de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een basisbedrag per geproduceerde kWh vast. Dat is het bedrag dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin we de subsidie aanvragen, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Dit betekent dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

Het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag bepaalt de subsidie per kWh. Dit correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangen we minder subsidie. Als de energieprijs daalt, ontvangen we meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag.

Verschil met eerdere subsidieregeling – eerste dak
De nieuwe SCE-regeling brengt aanmerkelijk minder administratieve rompslomp met zich mee dan de eerdere subsidieregeling die geldt voor ons eerste collectieve zonnedak. Dit komt onder andere omdat deelname aan een collectief zonnedak in de nieuwe SCE-regeling losgekoppeld is van het eigen energieverbruik. De subsidie wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de energiecoöperatie, die het vervolgens verdeelt onder de deelnemende leden.

Dit loskoppelen van deelname en eigen energieverbruik maakt het voor iedereen mogelijk om te investeren. Ook voor belangstellenden die al voorzien in de eigen energiebehoefte. Op deze manier zorgt de nieuwe SCE-regeling voor een versnelling van de energietransitie. Onder de oude subsidieregeling was investeren in meer zonnepanelen dan voor het eigen energieverbruik nodig is financieel niet interessant.

Nieuwe daken
Zodra er voldoende belangstellenden deelnemen en de subsidiebeschikking binnen is, gaan we aan de slag met de realisatie van de volgende collectieve zonnedaken: twee nieuwe daken op het bedrijventerrein in Vollenhove en een derde dak op het bedrijventerrein in Blokzijl. Verder verkennen we de komende weken met enkele ondernemers de verdere mogelijkheden op het bedrijventerrein in Blokzijl. Hierbij kijken we vanzelfsprekend naar de draagkracht van de daken. Indien nodig laten we hiervoor sterkteberekeningen uitvoeren door een erkend constructiebureau.

Kosten deelname per paneel
De exacte kosten van deelname zijn op dit moment nog niet bekend. Dit komt omdat de kosten afhankelijk zijn van de kostprijs van de installatie. Hierbij speelt onder andere de keuze voor het type zonnepaneel een rol. Kiezen we voor een zonnepaneel met een lagere opbrengst, dan liggen de kosten van deelname op circa 265 euro per zonnepaneel. Kiezen we voor een zonnepaneel met meer opbrengst, dan liggen de kosten van deelname per zonnepaneel op circa 400 euro. Als we meerdere daken tegelijk operationeel maken, kunnen we op het ene dak kiezen voor duurdere zonnepanelen, op het andere voor goedkopere zonnepanelen. En zo belangstellenden een keuzemogelijkheid bieden. Het wachten is nu nog op de subsidiebeschikking. Zodra we deze binnen hebben, maken we per dak een begroting en krijgen belangstellenden een offerte.

 

De inleg wordt in circa zeven a acht jaar terugverdiend. Na 15 jaar bedraagt het rendement op de investering over het totaal circa vijf procent.

Interesse?

Iedere inwoner van Vollenhove, Blokzijl, St. Jansklooster en Scheerwolde kan mee doen met de nieuwe collectieve zonnedaken. Dit ongeacht of je zelf al zonnepanelen hebt, al hebt deelgenomen aan ons eerste collectieve zonnedak (het eerdere postcoderoosproject – en dus al lid bent van onze energiecoöperatie) of in een huurhuis woont. Je bepaalt zelf met hoeveel zonnepanelen je wilt deelnemen.

2022-06-15T06:44:40+00:00
Ga naar de bovenkant