Collectieve zonnedaken: geen lasten, wel lusten

Collectieve zonnedaken: geen lasten, wel lusten

Om klimaatverandering en de oorzaak ervan (CO2 uitstoot) te beperken zijn er klimaatafspraken gemaakt. Ook onze regio gaat zijn bijdrage leveren aan deze energietransitie. Een toenemend aantal huishoudens is daar al mee bezig, onder meer door zonnepanelen op eigen dak.  Maar dat lijkt  niet genoeg, en daarom zijn er ook plannen om grootschaliger duurzame energie (o.m. uit wind en zon) op te wekken.

Dat zou kunnen met windmolens en grootschalige zonneparken, maar die kunnen een grote negatieve impact op het landschap hebben, waardoor het moeilijk is draagvlak te vinden. Maar gelukkig is er ook de mogelijkheid van collectieve daken (zonnepanelen op grote daken op industrieterreinen), waar geen overlast door wordt veroorzaakt. Aanvankelijk waren collectieve zonnedaken bedoeld voor huishoudens die om diverse redenen geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Investeren in zulke daken leidt door gunstige subsidiemogelijkheden (de vroegere postcoderoosregeling) tot een goed rendement. Dus geen lasten, wel lusten.

Dat was in het recente verleden ook al zo, en dat heeft geleid tot o.m. het eerste collectieve dak in Vollenhove, waar tientallen huishoudens van profiteren. Maar binnenkort is het voor alle inwoners en bedrijven van Steenwijkerland mogelijk om een bijdrage aan de energietransitie te leveren  door deel te nemen aan collectieve daken via de nieuwe postcoderegeling (ingangsdatum 1 april a.s.) en zo duurzame stroom op te wekken via “Zon op een collectief dak”. Ten opzichte van de oude regeling zijn er een aantal belangrijke verbeteringen:

  • Opbrengst is gegarandeerd (subsidie is bekend over de gehele looptijd van het project)
  • Iedereen kan meedoen, de deelname is niet gekoppeld aan het eigen energieverbruik en dus ook niet beperkt;
  • Alleen bij het begin van het project moet men in het postcoderoos gebied wonen; bij verhuizing kan men blijven profiteren.
  • Deelname is al mogelijk met een enkele participatie (van circa € 270).
  • Deelnemers met een smalle beurs kunnen in aanmerking komen voor een renteloze lening via de gemeente.

En er zijn geen investeerders of projectontwikkelaars nodig van buiten het postcodegebied, waardoor de lusten binnen het postcodegebied blijven. Ook mensen die al zonnepanelen op hun eigen dak hebben, kunnen profiteren van deelname aan collectieve daken.

Voor meer inlichtingen over collectieve zonnedaken in het Zuidwesten van de gemeente Steenwijkerland en er in investeren, stuur een email naar info@voorst-tot-wieden. Zie ook onze website  www.voorst-tot-wieden voor meer informatie over de Energie coöperatie Voorst tot Wieden, die zich inzet voor deze collectieve zonnedaken.

2021-04-01T14:46:01+00:00
Ga naar de bovenkant