Zonne-energie opwekken: nodig maar waar?

Zonne-energie opwekken: nodig maar waar?

Zoom-meeting Opwekken zonne-energie 7 april 20.00-21.00 u

Energietransitie is noodzakelijk en al aan de gang. Overal zie je zonnepanelen, soms wel in het zicht, maar niet hinderlijk voor buurt/stadsgenoten. Circa 80% van alle opgewekte zonne-energie komt van daken: huizen, schuurtjes, bedrijfspanden, gemeentelijke voorzieningen, etc.. Onderzoek heeft uitgewezen dat er nog voldoende daken beschikbaar zijn om hiermee door te gaan. Genoeg om een grote bijdrage te leveren aan de landelijke energietransitie.

De vraag is echter of er naast zonnedaken ook zonneparken nodig zijn voor het opwekken van genoeg duurzame energie. In de zuidwesthoek van Steenwijkerland liggen twee voorstellen voor zonneparken (tegenwoordig ook wel eufemistisch zonneweiden genoemd, in beleidsstukken vaak “zon op land”). In de Bentpolder bij Vollenhove en nabij Blokzijl in de Noordoostpolder. Beide met een grote impact op het weidse landschap en negatief voor het uitzicht op de twee historische stadskernen met de gezichtsbepalende stadsranden. Tegen beide voorstellen is stevige oppositie vanuit de plaatselijke bevolking.

Belangrijke vragen die daarbij naar voren komen: Zijn dit soort grootschalige parken echt nodig of kunnen we ook lokaal voldoende zonne-energie opwekken via (niet zichtbare) zonnepanelen op gezamenlijke daken (de zogenaamde “zon op dak”)? Hoeveel zonne-energie moeten we eigenlijk opwekken, hoeveel daken zijn er beschikbaar (los van de zonnepanelen op eigen huis) en is dat qua totaal oppervlak genoeg? En kunnen we die zelf als gemeenschap voorzien van zonnepanelen, zodat ook de lusten (van bestaande subsidieregelingen) naar de gemeenschap terugvloeien? En kan iedereen meedoen, ook als je weinig te besteden hebt?

Jan Konter, voorzitter van de lokale Energiecoöperatie Voorst tot Wieden, zal op deze vragen ingaan tijdens een bijeenkomst op 7 april a.s.. Deze coöperatie, die zich op zon op dak concentreert via gezamenlijk ontwikkelde kleinschalige projecten, gaat ervan uit dat iedereen een bijdrage aan de energietransitie wil leveren. Maar dan wel op een manier die rekening houdt met alle belangrijke maatschappelijke functies in ons gebied en daardoor voldoende draagvlak heeft. En waarbij lusten en lasten eerlijk en echt lokaal verdeeld worden. Tijdens de bijeenkomst zal uitdrukkelijk worden ingegaan op de vraag hoe alle inwoners bij deze energie-transitie kunnen worden betrokken.

In verband met de huidige richtlijnen met betrekking tot COVID-19, betreft het een Zoom bijeenkomst. Opgave mogelijk via info@voorst-tot-wieden.nl. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u dan informatie hoe per internet deel te nemen. Via dit mailadres kunt u ook aangeven of u belangstelling heeft voor onze “zon op dak” projecten voor inwoners in het zuidwesten van Steenwijkerland.

2021-04-01T14:44:14+00:00
Ga naar de bovenkant